Vi levererar vårdfordon, utbildning, medicinsk utrustning världen över

Om oss

DFH teamet framför ambulans

En politiskt och religiöst obunden välgörenhetsorganisation

Drive For Health grundades våren 2016 av tre vänner och läkarkollegor: Mark Rodriguez Silva, Tigran Martikian och Svante Hallberg.

Vår idé grundar sig i två delar; dels att erbjuda sjukhus och vårdinrättingar i låg- och medelinkomstländer hjälpfordon och medicinsk utrustning samt att dela kunskap och bygga kontaktnät parterna emellan. Detta gör vi gemensamt med våra samarbetspartners Sahlgrenska International Care, VGregionen, Region Halland, Södra Älvsborgs Sjukhus samt Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Utöver vår grundidé arbetar vi även med att informera och upplysa lokalbefolkningen om livsstilssjukdomar så som hypertoni, diabetes och KOL i länderna vi besöker. Vi utgår från Sverige och reser med hjälpfordon till olika länder i behov, världen över.

Vårt arbete

Mongoliet

Vårt pilotprojekt tog oss till Mongoliet där vi levererade en ambulans till ett sjukhus I Ulaanbaatar. Under resans gång erbjöd vi hälsoundersökningar i samhällena vi reste genom. Många av våra patienter visade sig lida av hypertoni samt diabetes. Problematiken vi mötte behandlingsmässigt ligger i den pressade ekonomiska situationen som patienterna lever i. Med inkomster som bara tillåter mat och upphälle finns inte ekonomisk möjlighet för patienterna att stå på livslång medicinsk behandling, därrför är det istället livsviktigt att fokusera på kostråd samt fysisk aktivitet.

Läs artikel från Göteborgs-Posten
Hälsokontroll på väg till Mongoliet
DFH-SA-Logo

Peru

Vårt nästa projekt tar oss genom Sydamerika med slutdestination Peru. På resans gång kommer vi att besöka flera sjukvårdsinrättningar där vi ser hur man arbetar med de resurser som finns att tillgå. Vi kan på plats identifiera vilket behov av utrustning som finns i varje område och kan därför effektivisera donationsprocessen. Behovet styr, vår utgångspunkt är alltid att vårdinrättningarna själva bäst vet hur förbättring kan ske, vi undviker därför ett toppstyre som lätt kan uppstå med donationer.

Med hjälp av kostråd/information får vi ett nödvändigt substitut till medicin som patienterna i länderna vi besöker inte har ekonomisk möjlighet att stå på. Detta sker genom att en food truck och kostrådgivare/kostansvarig medverkar under resan, vi kommer även bistå med informationsblad om livsstilssjukdomar och kostrådgivning. Genom detta ser vi också en stor möjlighet för interaktion med lokalbefolkningen just genom maten.

Teamet

Svante Hallberg

Svante Hallberg

CEO
Mark Rodriguez Silva

Mark Rodriguez Silva

Läkare
Tigran Martikian

Tigran Martikian

Läkare
Eric Ribbentjärn

Eric Ribbentjärn

Kock
Martin Schillström

Martin Schillström

PR

Kontakta oss

Designed by BootstrapMade